Riskettan


C4 Trafikutbildning är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare vid Riskettanutbildning, nedan kallad R1. Vi följer Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2008:251) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet. Från och med den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till en tvådelad utbildning (Riskettan & Risktvåan). Syftet med utbildningen är att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka körförmågan. Eleven ska bli medveten om vilka konsekvenser som kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kurs mål är att efter utbildningen skall eleven ha fått kunskap och insikt om, förstå konsekvenserna av och känna till riskerna med:

 • Riskfyllda beteenden

 • Trötthet

 • Alkohol & andra droger

 • Del 1 R1 är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. För att förbereda dig inför kursen kan du repetera sidorna 179- 215 Körkortsboken men det viktiga är att dina egna åsikter kommer fram under kursen. Kursen är ca 3 timmar..

  För att få närvara och slutligen bli godkänd på denna del krävs det att:

  · Du kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
  · Du deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
  · Du kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
  · Du är närvarande under hela kursen.

  Riskettan består av 5 delar

  1. Riskbeteende

  2. Trötthet

  3. Droger

  4. Alkohol

  5. Rattfylleri


  Vi inbjuder till R1 i vår teorilokal på C4 Trafikutbildning. Kursen kostar 600kr. Ansvarig utbildare är Amer Ameen, utbildningsledare och skolchef, som genomgått STR´s interna lärarkurs för blivande R1-utbildare. Både riskutbildning del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. R1 kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.  Risktvåan

  C4 Trafikutbildning är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare vid Risktvåanutbildning, nedan kallad R2. Vi följer Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2008:251) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

  Riskutbildning del 2 är riskutbildning på halkbana och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Utbildningen måste innefatta minst 3 timmar effektiv undervisning med teori samt moment inom halt väglag.

  R2 halka inkluderar fika och transport fram & tillbaka. Både del 1 och 2 ska vara genomförda och giltiga innan du gör ett kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

  En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år men efter den 1 april upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas. Den som fått sitt körkort återkallat och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, måste från den 1 april 2009 genomföra riskutbildning. Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

  Läs mer på Körkortsportalens hemsida