Intensivutbildningen


Intensivutbildning är ingen genväg till körkortet, inget överhoppande av avsnitt i körning eller teoriutbildning, utan att du under kort tid enbart koncentrerar dig på körkortet, med körning 1-3 gånger om dagen och teorilektioner, inlärningsprogram, och dataskrivningar alla vardagar.

Naturligtvis passar det inte alla, men om du har en eller flera veckor fria, motivation och ekonomi är det en god idé att helt enkelt gå vår vanliga utbildning i intensivare takt. En fördel med intensivutbildning är att du inte tappar körvana mellan körtillfällena i lika hög grad. Dessutom är det en tillfredskännande känsla att ha körkortet "inom räckhåll".

En intensivutbildning tar vanligtvis 2 - 6 veckor (eller 20 - 60 körlektioner) beroende på om du har förkunskaper.

Intensivutbildning kostar inte mer än traditionell utbildning utan du köper våra ordinarie rabatterade paket.


Intensivutbildning passar bäst för elever som:
  1. Har körkortstillståndet klart
  2. Kan ägna hela dagarna åt körkortsutbildning
  3. Kan betala hela utbildningen på kort tid
  4. har lätt att lära sig körning och teori
Efter en testlektion med någon av våra lärare får du en preliminär kalkyl över hur många lektioner vi beräknar att det kommer att behövas.